Parvekkeella grillaaminen on vuodesta toiseen kuuma puheenaihe, sillä monille ei ole ollenkaan selvää, saako esimerkiksi kerrostalon parvekkeella grillata ruokia. Sekaannusta aiheuttaa muun muassa se, että toiset tahot sanovat toista ja toiset taas toista.

Grillata saa esimerkiksi kerrostalon parvekkeella, kuten myös rivitalossa omalla pihalla. Tärkeintä on muistaa turvallisuusohjeet. Parvekkeen katsotaan olevan osakkaan hallinnassa, joten siihen kuuluvat myös osakkaan oikeudet. Niihin kuuluvat ruoan syöminen ja ruoan grillaaminen.

Mikä tärkeintä, parvekkeella grillaamista ei kielletä missään Suomen laissa. On kuitenkin mahdollista, että kerrostalon taloyhtiö saattaa kieltää grillaamisen parvekkeella omisssa järjestyssäännöissään. Taloyhtiö ei voi kuitenkaan kovin paljon mitään parvekkeella grillaamiseen, paitsi jos grillaamisesta tulee riskejä talon turvallisuudelle, esimerkiksi paloturvallisuuden osalta.

Keskustelu Auttaa Usein

Taloyhtiön kieltäessä parvekegrillaamisen, ei tämän säännön vastustaminen ole luonnollisesti hyväksi naapurisovulle. Siksi asukkaan, jolla on kova halu grillata, tulisi ottaa yhteyttä isännöitsijään ja taloyhtiön hallitukseen.  Jos grillaaja rikkoo järjestyssääntöjä monta kertaa räikeällä tavalla, voi isännöitsijä viime kädessä ja pahimmillaan häätää grillaajaan, jos grillaaminen parvekkeella on aiheuttanut turvallisuuteen riskejä. Järjestyssääntöjen sijaan nykyään on tavallista, että kerrostaloissa pyydetään noudattamaan turvallisuusohjeita. Tupakointi on eräistä asioista, jotka aiheuttavat hermojen kiristymistä taloyhtiöissä. Sen sijaan grillaamisesta johtuneet kiistat ovat aika vähäisiä.  

Jos grillaaminen on kaikkien osapuolten mielestä sopivaa, tulee tällöin kuitenkin ottaa huomioon grillin sopivuus parvekekäyttöön. Useimmiten parvekkeella saa käyttää joko sähkögrilliä tai kaasugrilliä. Hiiligrillit, kertakäyttögrillit ja avotulen teko on kiellettyä parvekkeella. Tämä johtuu siitä että kertakäyttögrilleihin, hiiligrilleihin ja avotuleen liittyy tulipalon vaara. Kipinät voivat lentää edellämainituista tulentekotavoista eri paikkoihin aiheuttaen tulipalon. Savun muodostuminen on myös mahdollista, joka haittaa paitsi muita asukkaita, myös asukasta itseään jos savuhaitat pääsevät tunkeutumaan sisätiloihin. 

Kaasugrilli parvekkeella on hyvä vaihtoehto grillaamiseen, kunhan vain pitää sen turvallisuudesta huolta. Nestekaasupullo on verrattain turvallinen, mutta jos sen säilytystä laiminlyö, voi kaasu aiheuttaa voimakkaan räjähdyksen. 

Kaasupullo Piiloon Auringolta

Kaasugrillin kaasupullo pitää säilyttää mieluiten pimeässä ja mahdollisimman viileässä paikassa. Jos sitä säilyttää parvekkeella, on huolehdittava ettei auringonvalo pääse aiheuttamaan kaasupullon kuumenemista. Tuuletus parvekkeella on ensisijaisen tärkeää. Vaikka taloyhtiön varastotilat ovat yleensä viileitä paikkoja ympäri vuoden, ei niissä saa useimmiten säilyttää nestekaasupulloja. 

Kun grillaamisen aloittaa kaasugrillillä, kannattaa tarkistaa missä kunnossa grilli itsessään on. Kaasugrillin letkut ja kiinnitykset ovat ensisijaisen tärkeitä ja hyvä keino on sivellä esimerkiksi astianpesuainetta liitoskohtiin. Jos niihin ei muodostu saippuakuplaa, on todennäköistä ettei niistä vuoda kaasua ulos. Jos taas kaasua vuotaa asunnon sisälle, voi yhdestäkin kipinästä syntyä palo- ja räjähdysvaara. 

Kaasugrillin sijainti parvekkeella on tärkeää huomioida, että se on vakaasti pystyssä. Kaasugrillin ympärillä ei saa olla palavaa tai sulavaa materiaalia. Jos perheessä on lapsia, on huolehdittava etteivät lapse pääse kuuman grillin läheisyyteen.  Jos kaasugrillin käytöstä syntyy vahinkoja kerrostaloon, on vahingot grillaajan korvattava. Yhteenvetona kaasulla grillaamisesta voidaan kuitenkin todeta, että jos kaasugrilli on kaikin puolin turvallinen, voi sitä käyttää kerrostalon parvekkeella. Joka tapauksessa grillaajan tulee ottaa huomioon sekä naapurit, että taloyhtiön omat säännöt. Jos grillaamisesta syntyvät hajut ovat voimakkaita, voi olla järkevä kertoa asiasta naapureille ennen grillaamista. 

Grillaaminen on toki mukavaa touhua, mutta koskaan ei voi olla liian varovainen. Palovaroittimien ja kaasuvaroittimien tarkistaminen etukäteen voi olla hyvä henkivakuutus. Tärkeintä on kuitenkin edelleen grillin sijainti, sillä hyvällä sijoittelulla suurimmat riskit pystytään minimoimaan tarpeeksi hyvin. Jotta grillaaminen onnistuisi jatkossakin, kannattaa ottaa huomioon myös naapurisopu.